Mohu se připojit k armádě s přestupem na mém záznamu?

Odpady armády trestní historie - přestupky

Spojení s armádou není pro ty, "s nikde jinde jít". Armáda vyžaduje, aby žadatelé měli dobrou morální postavení. To znamená, že nábor nesmí spáchat žádné závažné trestné činy. Přestupky podle povahy a definice nejsou nutně závažnými trestnými činy, jako je zločin, ale v závislosti na závažnosti problému, počtu přestupků a v jakém věku byla spáchána, může rekrutovat požádat o vzdání se .

Jakýkoli žadatel o zařazení do armády Spojených států, který obdržel dvě, tři nebo čtyři občanská odsouzení nebo jiné nepříznivé dispozice za přestupek. Schvalovací orgán pro vzdání se práva je velitelem náborového praporu, výkonným velitelem nebo výkonným úředníkem. Ve skutečnosti existují osvobození z trestných činů, ale schvalující orgán je mnohem vyšší a pravděpodobnost schválení je nižší.

Typické trestné přestupky

Definice domácí baterie / násilí podle zákona Lautenburg je následující: V době přestupku byl odsouzený delikvent jedním z následujících:

  1. Současná nebo bývalá manželka, rodič nebo opatrovník oběti.
  2. Osoba, se kterou oběť sdílela společné dítě.
  3. Osoba, která se souběžně s obětem zdržovala jako manželka, rodič nebo opatrovník.
  4. Osoba podobně umístěná s manželem, rodičem nebo opatrovníkem.