Co je to veterinární oční lékař?

Veterinární oftalmologové jsou odborníci s pokročilými znalostmi očního zdraví a specializovanými chirurgickými postupy, které se provádějí na očích.

Oční lékařství

Veterinární oftalmologové jsou veterináři s pokročilým tréninkem v oblasti oční medicíny, která jim umožňuje diagnostikovat a léčit oční stav, včetně katarakty, vředu rohovky, konjunktivitidy, uveitidy a glaukomu. Poskytují také léčbu traumatických poranění očí.

Rutinní povinnosti pro oftalmologa v soukromé praxi zahrnují provádění diagnostických testů, předoperačních vyšetření, chirurgických postupů, sestavování podrobných případových zpráv, dohled nad veterinárními techniky nebo jiným podpůrným personálem a poskytování specializovaných konzultací v případech, které jim předkládají praktičtí lékaři.

Možnosti kariéry

Oftalmologie je jednou ze specialit, ve kterých mohou veterinární lékaři dosáhnout certifikace. Veterinární oftalmologové se mohou specializovat na práci s jedním konkrétním druhem nebo kategorií zájmu, jako jsou velká zvířata, drobná zvířata, koňovití, skot nebo exotika.

Zatímco většina veterinárních oftalmologů se rozhodne pracovat v soukromé praxi, někteří se podílejí na akademické nebo jiné roli.

Vzdělávání a odborná příprava

Veterináři oční lékařství začínají svou kariéru ve veterinární škole, aby získali titul doktor veterinární medicíny. Po získání licence může veterinář zahájit studijní cestu, která povede k certifikaci paluby v oboru oční medicíny.

Tento proces není snadný a vyžaduje praktické vystavení se zvířatům, stejně jako vážné studium a certifikace.

Kandidát musí splňovat několik významných vzdělávacích požadavků, aby mohl absolvovat certifikační zkoušku. Kandidáti musí nejprve absolvovat roční stáž v příslušném oboru.

Po úspěšném absolvování stáže musí absolvovat tříletou pobyt v terénu buď ve veterinární fakultní nemocnici, nebo na klinice pracující pod dohledem diplomatického lékaře z oboru oftalmologie.

Po dokončení vzdělávacích požadavků může veterinář absolvovat certifikační zkoušku na palubě. Zkouška je spravována Americkou kolonií veterinárních oftalmologů (ACVO). Skládá se z písemných, praktických a chirurgických prvků, které jsou testovány po dobu čtyř dnů. Po úspěšném absolvování této zkoušky je veterinárnímu lékaři udělen status diplomata ve veterinární specialitě oftalmologie.

Diplomaté musí také každoročně absolvovat kredity za účelem dalšího vzdělávání, aby si udrželi status certifikačního týmu a aby vědomosti o pokroku v oboru byly co nejdokonalejší. Tyto kredity mohou být získány účastí přednášek, účast na mokré laboratoře, a jít na specializované semináře.

Plat

Pracovat jako veterinární oftalmolog má vysoký potenciál výdělku. Mnoho lidí pracujících v oboru ovládá šest číselných platů. Nicméně vzdělání potřebné k praxi může být nesmírně nákladné.

Osvobozující oftalmologové získávají plat při dokončení svých pobytů, ačkoli úroveň náhrady není téměř tak velká, jako veterinář získává v klinické soukromé praxi.

Platy na bydlení se obvykle pohybují od 25 000 do 35 000 dolarů ročně. Průměrná roční mzda pro veterináře oční lékař je $ 215,120, což dělá tuto specialitu jeden z nejvyšších platů ve veterinárním průmyslu.

Kariérní výhled

Úřad statistiky práce uvádí, že veterinární profese jako celek bude i nadále vykazovat silný růst. Všichni veterináři, kteří dosáhnou certifikace plakety, by měli mít velmi dobré vyhlídky na práci v terénu.

Ztížená povaha programů odborné přípravy a certifikačních zkoušek na palubě zajišťuje, že jen malý počet odborníků je schopen dosáhnout certifikaci desky každý rok. Mimořádně malý počet designérů v odboru veterinární oftalmologie bude v blízké budoucnosti držet vysokou poptávku diplomatů.