ABC ASVAB

ASVAB a uvedení do provozu

Pouze dvě vojenské služby používají ASVAB pro získání kvalifikace. Ostatní služby mají samostatné kvalifikační testy důstojníků, jako je například kvalifikační test úředníka letectva (AFQT).

Armáda. Žadatelé o armádu OCS (kandidátská škola důstojníků) musí mít skóre minimálně 110 bodů v aritmetice GT Line Score ASVAB.

Námořní pěchota. Kandidáti na námořní OCC (kandidátské třídy důstojníků) nebo PLC (výcvik vedoucích výcviků) musí zaznamenat minimálně 115 na lince Marine GT v ASVAB.

Kandidáti se mohou kvalifikovat také s minimálním kombinovaným skóre 1000 na verbálních a matematických částech SAT nebo kombinované matematické a slovní skóre 45 na ACT.

Vraťte se do ABC v hlavním menu ASVAB