Jak funguje Federální platová stupnice?

TaxRebate.org.uk / Obrázky Peníze / Creative Commons

Bez ohledu na úroveň vlády - ať už jde o státní, místní nebo federální - mají mnoho veřejných zaměstnavatelů pevnou, definovanou platovou sazbu, sazby a platové třídy. Tyto váhy stanovují předem stanovený rozsah platů založený na úrovni vzdělání a zkušeností daného zaměstnance a pomáhají pracovníkům znát nejen to, kolik si mohou vydělat, ale co potřebují, aby získali více. Zvláštní federální systém platových stupňů poskytuje jasný obraz o tom, jak mohou federální zaměstnanci plánovat svou kariéru a potenciál výdělků.

Jaké jsou federální platové stupně?

Kolik peněz můžete získat v práci federální vlády, včetně zákonodárné kariéry s federální vládou, je založeno na řadě faktorů. Každá třída poskytuje stanovený rozsah platů pro danou úroveň vzdělání a zkušeností.

Platový systém také bere v úvahu zaplacení federální lokality, která zahrnuje místní náklady na bydlení při stanovení kolik peněz získáte jako federální pracovníky.

Platové třídy jsou roztříděny podle úrovně obecného plánu (GS) a závisí na různých kritériích. Například, pokud se chcete stát agenta tajné služby, mohli byste být najati na úrovni GS-5, pokud máte bakalářský titul nebo GS-7, pokud máte magisterský titul.

Obecný harmonogram má 15 platových tříd, číslovaných od 1 do 15. Každá vládní agentura určí, kde její schválené pozice spadají do těchto platových tříd. U federálních orgánů pro vymáhání práva a opravných pracovních pozic se tyto platové třídy obvykle začínají na GS-5.

Jaké jsou federální platové kroky?

Každá platová třída v rámci federálního systému obecného systému placení má svůj vlastní platový rozsah. V rámci tohoto rozsahu jsou jednotlivé kroky založené na letech služby. Například pokud jste najímáni na úrovni GS-5, můžete očekávat, že každoročně získáte zvýšení platu za dobu 10 let za předpokladu, že budete mít příznivé hodnocení výkonnosti.

Jak můžete začít s vyšším platovým stupněm?

Zejména ve federálních pracovištích pro vymáhání práva jsou federální platové třídy určeny převážně podle toho, kolik vzdělání máte a kolik zkušeností přinesete ke stolu.

Pokud chcete začít s vyšším platovým stupněm, budete muset získat vysokoškolské vzdělání, jako je magisterský titul v oblasti trestního soudnictví nebo kriminologie.

Můžete získat cenné zkušenosti, které vám pomohou začít s vyšším platem tím, že pracujete na místní nebo státní úrovni, dobrovolně nebo internovat v oblasti související s federální prací, o kterou žádáte.

Můžete například zvýšit federální počáteční plat za získání zkušeností místního policisty nebo detektiva před tím, než se stanete agenta FBI .

Jak se můžete přesunout na vyšší platovou třídu?

Jak jsme již diskutovali, největšími faktory v americkém federálním platovém systému jsou vzdělání a zkušenosti. Abyste mohli postupovat v pokročilé třídě, můžete pracovat na získání vyšší úrovně vzdělání a zvýšit své znalosti a zkušenosti v klíčových oblastech, jako je trestní vyšetřování.

Co jiný může ovlivnit můj federální plat?

Kolik peněz můžete získat v federální kariéře pro vymáhání práva je ovlivněno několika dalšími faktory.

Konkrétně, kde pracujete a kolik hodin pracujete.

Federální vláda bere v úvahu životní náklady při zjišťování platů a nabízí platové úpravy založené na místě, nazývané místní plat . Vláda také nabízí platu v oblasti vymáhání práva k vymáhání práva (LEAP), aby kompenzovala dlouhá pracovní doba, od které se dá očekávat, že bude pracovat.