Příspěvek ke gratulaci a příklady e-mailu

Blahopřejeme dopisu jen o jakékoliv situaci v zaměstnání

Když má kolega nebo obchodní spojení úspěch na oslavu, gratulujeme k dopisu nebo ručně psanému dopisu, ať už máte čas poslat papírovou kartu nebo dopis nebo, neboť tento čas chybí, zamyšleně napsaný e-mail. Když učiníte čas poslat gratulaci, ať už jde o novou práci, propagaci, úspěšný podnik nebo prostě pro dobře vykonanou práci, je úžasné pro vytváření sítí a budování vztahů.

Zde jsou příklady gratulačních dopisů a e-mailových zpráv k různým situacím souvisejícím se zaměstnáním, jako je například nová práce, propagace, zahájení podnikání, odchod do důchodu, dosažení práce a další. Při přezkoumání těchto příkladů nezapomeňte, že jsou určeny jako modely a přemýšlejte o tom, jak můžete přizpůsobit a přizpůsobit znění tak, aby odrážely konkrétní příležitost a osobu, kterou slavíte.

Pokud pošlete e-mail, zadejte do řádku předmětu "Blahopřejeme z [Vašeho jména]", takže příjemce si určitě otevře vaši zprávu.

Blahopřejné poznámky Příklady

Nová práce

Pomocí těchto dopisů můžete poblahopřát kolegovi nebo příteli, který má novou práci nebo který si založil vlastní podnik.

Propagace
Znám někdo, koho znáš, jen propagační akci? Pro většinu zaměstnanců jsou propagace těžce vyhrát a jsou dost vzácné, že si zaslouží potlesk potlesk od přátel a spolupracovníků. Zde je návod, jak nadšeně a zároveň taktně poblahopřát kamarádovi nebo kolegyni, aby se vyhnuli kariérovému žebříčku.

Gratulujeme v práci
Když někdo udělal skvělou práci v práci, je pěkné dát jim vědět, že jsou oceněni. Toto vytváří kamarádství a silný týmový duch, podporuje důsledné vlastnictví projektu, přispívá k spokojenosti zaměstnance a povzbuzuje ho k "udržování dobré práce". Tyto příklady vám poskytnou výchozí bod pro vlastní poznámky a e-mailové zprávy .

Posouvat se
Tato písmena uznávají milník v životě příjemce, ať už jde o odchod do důchodu, přemístění, přijetí místa s jiným zaměstnavatelem nebo jiný pohyb v jeho profesním nebo osobním životě.

Dobrovolnictví
Blahopřání někoho, kdo se hlásí k dobrovolnictví, je pěkný dotek. Je to způsob, jak si uvědomit, že osoba dává svůj vlastní čas, aby pomohla druhým, a může pomoci vytvořit pevnou kulturu dobrovolnictví ve vaší organizaci. Ať už posíláte dopis nebo e-mail, můžete také kopírovat CC / CC nadřízeného, ​​vrchních manažerů nebo členů týmu tak, aby příjemce věděl, že jeho příspěvky byly zaznamenány a oceňovány ve vaší organizaci.

Blahopřejeme e-mailem

Tyto články obsahují příklady e-mailů, které rozpoznávají úspěchy, s tipy pro psaní a formátování zprávy. Jsou vhodné použít, pokud nemáte čas psát a zveřejňovat tradiční ručně psanou poznámku, nebo pokud máte pouze kontaktní informace, které máte pro příjemce, e-mailovou adresu.

Sledování vašich připojení

Na související poznámku je snadný a účinný způsob sledování vašich připojení ověřením e-mailových zpráv sítě, které obdržíte od společnosti LinkedIn. Uvidíte, kdo změnil práci, kdo byl povýšen a kdo jinak změnil zaměstnavatele, a budete moci poslat gratulaci přímo z LinkedIn.

Více vzorových dopisů
Tyto vzorky kariérního vyhledávání a obchodního dopisu - včetně doprovodných dopisů, rozhovorů děkuji vám dopisům, následným dopisům, přijetí a odmítnutí dopisů, rezignace dopisů, dopisů o zhodnocení, obchodních dopisů a dalších skvělých vzorků dopisů o zaměstnání vám pomohou získat rozhovor a sledovat a zpracovávat veškerou korespondenci týkající se zaměstnání, kterou musíte napsat.