Stáže v Broadcomu

O společnosti Broadcom

Podle webové stránky společnosti Broadcom společnost Broadcom Corporation (NASDAQ: BRCM), společnost FORTUNE 500®, je světovým lídrem a inovátorem v oblasti polovodičových řešení pro kabelovou a bezdrátovou komunikaci. Produkty Broadcom® nabízejí hlasové, video, datové a multimediální konektivitu v domácích, kancelářských a mobilních prostředích. Díky nejširšímu portfoliu nejmodernějšího softwaru společnosti System-on-a-chip a embedded softwaru, společnost Broadcom mění svět připojením všeho. "

Stáže

Broadcom nabízí stáže a co-ops pro širokou škálu jednotlivců z různých oborů, titulů, pozadí a předchozích zkušeností. Stážci pracují přímo s odborníky, kteří jsou ochotni podělit se o své zkušenosti a poskytovat jim mentor v průběhu své stáže.

Stáže ve společnosti Broadcom nabízejí:

Výhody

Broadcom nabízí placené stáže na plný úvazek (40+) a poskytuje formalizovaný tréninkový program, který vystavuje stáže firemním praktikám a učí jim dovednosti potřebné pro splnění požadavků na stáž. V rámci programu Broadcom pracuje prostřednictvím oddělení rekrutování na univerzitě, které pomáhá obchodním jednotkám a oddělením s formálním školením nabízeným stážistům.

Kvalifikace

Všichni stážisté společnosti Broadcom musí v současné době absolvovat bakalářské, magisterské nebo doktorské studium z akreditované univerzity nebo vysoké školy. Délka každého přidělení stáže se může lišit a může být prodloužena nebo zkrácena na základě potřeb společnosti. Stážci mohou využít pracovní zkušenosti, které získali, když pracují v Broadcomu, aby získali praktické znalosti z reálného světa, které by komplimentovaly to, co se již učil v učebně.

Obecně platí, že stážisté pracují 20 hodin týdně, zatímco v průběhu léta studuje a 40 hodin týdně.

Tito studenti, kteří jsou součástí programu Co-Op, také v současné době absolvují bakalářské, magisterské nebo doktorské studium na akreditované univerzitě nebo vysoké škole. Studenti, kteří se účastní společného experimentu, jsou povinni aplikovat znalosti získané v učebně a přenést tyto dovednosti do reálného světa, když získají praktické zkušenosti v profesionální obchodní kultuře. Studenti Co-Op obvykle pracují na plný úvazek (40 hodin týdně) po dobu 4, 8 nebo 12 měsíců. Co-Op přiřazení obecně střídají mezi akademickými termíny a pokračovat, dokud student dokončí program.

Broadcom Kariéra

Broadcom nabízí kariéru v oblasti telekomunikací a high-tech pracovních míst. Broadcom je považována za jednu z předních polovodičových společností na světě. Mnoho talentovaných zaměstnanců, kteří pracují v designu společnosti Broadcom, vyvíjí širokou škálu produktů zaměřených na nejpůsobivější širokopásmové komunikační trhy na globálním trhu. Společnost Broadcom usiluje o talentované profesionály na prvním stupni a na střední úrovni, aby se na svých webových stránkách ucházeli o zaměstnání. Broadcom nabízí zaměstnání a velké výhody pro některé z nejvýkonnějších inženýrů a profesionálů v okolí.

Aplikovat

Při podávání žádostí o stáž si nejprve prohlédněte Pět jednoduchých způsobů, jak zlepšit svůj předběžný dopis a 5 způsobů, jak zlepšit životopis před zasláním dokumentů.

Kroky ke zlepšení vašeho životopisu

  1. Uspořádejte své informace
  2. Zvýrazněte svou kvalifikaci
  3. Použijte body odrážky pro zobrazení důležitých informací
  4. Zahrnout pouze relevantní informace a odstranit nepořádek
  5. Ujistěte se, že váš životopis je bezchybný

Kroky ke zlepšení vašeho krycího dopisu

  1. Adresujte svůj motivační dopis správné osobě
  2. Zachyťte pozornost čtenáře
  3. Uveďte svůj průvodní dopis
  4. Ujistěte se, že vaše průvodní dopis je bezchybný
  5. Požádejte o rozhovor na konci vašeho dopisu

Postupováním těchto kroků budete dobře na cestě k tomu, abyste si všimli zaměstnavatele v naději, že budete vyzváni k rozhovoru . Jediným účelem obnovení a doprovodného dopisu je přistání rozhovoru, takže úsilí, které je zapotřebí k vylepšení dokumentů, stojí za to.