Co přidává figurativní jazyk do psaní?

Figurativní jazyk , nazývaný také řečová řeč, je slovo nebo fráze, která se odchyluje od doslovného jazyka, aby vyjádřila srovnání, přidala zdůraznění nebo jasnost, nebo dělala psaní zajímavější s přídavkem barvy nebo svěžesti. Metafory a podobnosti jsou dvě nejčastěji používané řečové řeči, ale hyperbole, synecdoche a personifikace jsou také řečovými postavami, které jsou v souboru nástrojů dobrého spisovatele.

Figurativní jazyk vylepšuje vaše fikce, pokud je používán kompetentně a může být ekonomický způsob, jak získat obrázek nebo bod napříč. Pokud se však používá nesprávně, obrazový jazyk může být matoucí nebo zcela hloupý - skutečná známka amatérského spisovatele. Figurativní jazyk lze také popsat jako rétorické postavy nebo metaforický jazyk ; bez ohledu na termín, který používáte, jsou nazývány literárními zařízeními.

Proč Figurativní jazyk je důležitý pro dobré psaní

Figurativní jazyk může transformovat běžné popisy na evokativní události, zvyšovat emoční význam pasáží a proměnu prózy do formy poezie. Může také pomoci čtenáři pochopit základní symboliku scény nebo lépe rozpoznat literární téma.

Figurativní jazyk v rukou talentovaného spisovatele je jedním z nástrojů, které zvyklí na psaní literatury.

Jak efektivně používat figurální jazyk

Neexistuje žádný správný způsob, jak používat obrazový jazyk. To znamená, že existuje mnoho způsobů, jak špatně používat obrazový jazyk. Mějte na paměti několik pravidel při používání metafor, simile a jiných literárních zařízení:

Jedním z velmi dobrých způsobů, jak prozkoumat obrazový jazyk, je číst, jak napsali někteří velcí literární osobnosti. Jak si vyzdvihnete knihu od Charlese Dickense, Ernest Hemingway nebo Thomas Wolfe, použijte zvýrazňovač, který označuje, jak tito spisovatelé používali různé formy obrazového jazyka, a všimněte si, jak se hodí ke stylu psaní jako celku. Tato technika vám pomůže pochopit, jak a proč se používá, a učit se, jak ji lépe integrovat do svého psaného textu.