Popisy armádní práce: Telecom Operator (MOS 25D)

Úvodní přehled tréninku:

Školení tohoto MOS se skládá z devíti týdnů základního výcviku, po kterém následuje sedm týdnů, jeden den pokročilého individuálního tréninku (AIT) ve Fort Gordon v Gruzii. Část této doby se strávila ve třídě a částečně v terénu.

Další informace o školení:

Konkrétní možnosti formálního školení pro tento MOS, včetně pokročilých kurzů školení, které jsou k dispozici v konkrétních místech kariéry vojáků, naleznete na webu ATRRS (Arms Training Requirements and Resources System).

Omezení:

Během základního výcviku a pokročilého individuálního výcviku (AIT) armáda omezuje osobní svobodu vojáka pomocí "fázového systému", který poskytuje větší svobodu založenou na fázi výcviku. Podrobnosti naleznete v části Omezení fáze výcviku v armádě .

Podrobnosti o školení:

Instrukce bude zahrnovat následující témata: zabezpečení automatického informačního systému (AIS); počítačové základy, počítačové koncové zařízení; teorie a pojetí sítí; Operační systém Windows a UNIX; procedurální akce v telekomunikačních operacích, jako je formátování zpráv, zpracování příchozích / odchozích zpráv a servisních akcí; školení o zařízení a zařízeních pro zabezpečení komunikace.