Role manažera flotily v dopravě

V logistické společnosti nebo dopravní společnosti hrají hlavní roli manažery vozového parku. Manažer vozového parku je zodpovědný za výběr a údržbu vozidel, aby udržel dodávky a distribuce podle plánu a v rámci svého stanoveného rozpočtu. Aby bylo možné uspět, manažeři vozového parku potřebují značné zkušenosti a dovednosti v oblasti provozu, logistiky a používání softwarových programů pro sledování jak flotil tak i řidičů .

Výběr vozidel

Správci vozového parku rozhodují o tom, jaký druh vozidel je třeba koupit a kolik. Některé firmy kupují automobily přímo, jiné půjčují vozidla tak, aby vyhovovaly potřebám společnosti. Pokud vozidlo již není pro flotilu užitečné, pak jej manažer poté uvede na trh a prodá se tak, aby získal zpět co nejvíce investice společnosti.

Zachování záznamu

Správci vozového parku odpovídají za bezchybné záznamy. Obě registrují a udělují licence všem vozidlům a průběžně kontrolují. Vedou záznamy, které dokazují, že společnost je v souladu se všemi státními a federálními předpisy.

Údržba

Aby dopravní společnosti mohly správně pracovat a dosahovaly potřebných zisků, musí být vozidla udržována ve špičkových provozních podmínkách. Manažer vozového parku sestavuje rozvrhy, aby zajistil, že každé vozidlo bude udržováno v špičkovém stavu. Větší společnosti budou mít vlastní interní servisní střediska s mechanikou a odborníky, kteří budou pracovat s údržbou.

Menší firmy budou muset outsourcovat údržbu a opravy externích obchodů. Přísné plány zajišťují, že optimální množství vozidel pracuje po celou dobu, aby vyhovovalo potřebám zákazníků. Pomáhá také minimalizovat náklady tím, že maximalizuje spotřebu paliva a minimalizuje neočekávané opravy.

Správa řidičů

Manažeři flotily potřebují vynikající lidi a komunikační schopnosti, aby mohli dobře pracovat.

Spolehliví řidiči jsou zásadní pro udržení ziskovosti společnosti. Špatné řidiče mohou být problémem, což způsobuje pokuty, soudní spory s nepravidelným řízením nebo lístky z překročení rychlosti. Mnoho manažerů vozového parku používá sledovače GPS na celé flotidě, aby sledovaly, kde jsou vozidla a zvyky řidičů .

Ztráta zisku

Správci vozového parku jsou také důležití při udržování nákladů a maximalizaci zisku. Nejvíce se spoléhají na účetní software pro záznam a shromažďování dat. Manažeři budou hledat vzory, aby viděli oblasti, kde mohou snížit náklady a snížit administrativní náklady.

Vzdělávání a odborná příprava

Chcete-li se stát správcem vozového parku, budete pravděpodobně potřebovat titul spolupracovníka a několik let zkušeností v odvětví dopravy. Budete potřebovat být obeznámeni s průmyslovými koncepty, postupy a postupy. Bakalářský titul v oblasti logistiky nebo účetnictví může být obzvláště užitečný, když se pohybujete v rámci společnosti.

Pracovní výhled

Od roku 2016 činí průměrný správce vozového parku 80 000 dolarů. V posledních pěti letech se zvýšila potřeba správců vozového parku. Očekává se, že příští deset let bude i nadále růst, takže výhled na zaměstnání je docela dobrý. Mnoho dopravních společností potřebuje manažery vozového parku a silně soutěží o úzkou skupinu talentů, takže mnoho zkušených manaţerů vozového parku může ovládat nadprůměrné mzdy.

Manažerská flotila je stěžejní součástí dopravního průmyslu. Od nákupu a prodeje vozidel až po správu jízdních řádů a řidičů vedou společnosti k plynulému a přesnému pohybu a řízení nákladů za účelem maximalizace zisku.