Je cudzoložství zločinem v armádě?

Otázka: Je cizoložství zločinem v armádě?

Odpověď: Zda by armáda stíhala cizoložství jako trestný čin podle UCMJ, závisí na přesných okolnostech. Stručně řečeno, musí být prokázáno, že konkrétní okolnosti případu jsou "poškozující řád a disciplínu" nebo "povahy, které by zpochybnily ozbrojené síly".

Kromě těchto "důkazních prvků" je cizoložství jedním z nejtěžších trestných činů.

Stíhání musí prokázat pohlavní styk, což obvykle znamená, že musí mít vyznání nebo fotky. Pouhá skutečnost, že dva lidé žijí společně, není dostačující k prokázání pohlavního styku.

Zajímavé je, že v armádě může být s tímto přestupkem obviněna jediná osoba. Pokud má jedna osoba vztah s manželkou, za okolností, které jsou určeny k poškození dobrého pořádku a disciplíny nebo mají povahu, která by mohla znepřístupnit ozbrojené síly, mohou být obviněni z cizoložství.

Podrobné informace naleznete v článku o cizoložství ve vojenství .