FDIC

Federální pojišťovna pro pojištění vkladů

Co je FDIC: FDIC je Federální pojišťovna pro pojištění vkladů, která dohlíží jak na banky, tak na instituce S & L (spořitelny a úvěry). FDIC se snaží zabránit podvodům a nesprávným bankovním praktikám a spravuje systém pojištění vkladů, který chrání vkladatele v případě selhání banky.

FDIC je odlišná organizace od Federálního rezervního systému a má jiný soubor priorit. Fed se téměř zcela zaměřuje na makroekonomické otázky, jako jsou úrokové sazby a celková nabídka úvěrů.

FDIC je naopak pověřena kontrolou činnosti jednotlivých bank. Navíc FDIC má tým ekonomů a finančních analytiků, kteří sledují dopady stávající legislativy a regulace na bankovní systém a vyvíjejí návrhy na zlepšení.

Všimněte si, že FDIC nemá vztah k SIPC, který zajišťuje účty v makléřských firmách.

Organizace: FDIC má zhruba 5 000 zaměstnanců v 87 pobočkách. Její sedm regionálních velitelství:

Kariéra: Hlavní kariéry v rámci FDIC jsou:

Vzdělání a odborná příprava: Vzdělávací a profesní zázemí, které jsou nejvíce žádané o pozici na FDIC, jsou:

Statistiky : FDIC nabízí řadu stáží pro studenty od střední školy až po úroveň absolventů, včetně: