Odškodnění ve finančních službách

V rámci odvětví finančních služeb , zejména ve firmách na Wall Street , jsou kompenzační balíky mnohem více štědře než v jiných odvětvích ekonomiky. Může se však jednat o velkou variabilitu meziročně, neboť roční bonusy související se ziskem společnosti jsou většinou významnou součástí celkové kompenzace.

Plat

U bonusových pozic se pravidelná mzda často nazývá základní plat. Frekvence placení bývá spíše měsíční spíše než dvakrát týdně na vyšších úrovních řízení, obvykle začíná na viceprezidentovi .

Roční platové úpravy jsou typické.

Bonusy

Politiky týkající se ročních příplatků se liší od zaměstnavatele až po zaměstnavatele, ale mohou být učiněna některá obecná zjištění. U firem na Wall Street jsou bonusy významnější součástí celkové mzdy za více zaměstnanců než u bank a pojišťoven, které představují druhý konec spektra. Jakmile se dostanete nahoru do řídícího žebříku kdekoli v průmyslu, více vaší platy přijde ve formě bonusu. Bonusový fond pro vaši divizi nebo oddělení bude řízen kombinací svých zisků a výnosů společnosti. Bonusové bazény zřídka jsou čistě formulační; místo toho vedoucí pracovníci uplatňují v jejich nastavení velkou diskrétnost. Všimněte si, že změny počtu zaměstnanců, kteří se účastní daného fondu (protože počet zaměstnanců kolísá v divizi nebo oddělení), obvykle nebude mít vliv na velikost tohoto fondu. To je potenciálně špatná zpráva, pokud počet zaměstnanců roste ve vaší oblasti.

Nakonec, případné rozdělení fondu zaměstnancům, kteří se na něm podílejí, má tendenci být velmi diskreční.

Kreslit

U pozic placených z provize obvykle neexistuje plat nebo základní plat. Nicméně, nezkušení zaměstnanci na těchto pracovních místech často obdrží něco nazývaného remíza, která povrchně napodobuje pravidelnou, pevnou výplatu.

Rozdíl je v tom, že nakreslení nakonec musí být kompenzováno provizí získanými; to znamená, že remíza je skutečně záloha na provize.

Komise

Na rozdíl od bonusů jsou provize skutečně formální. Zaměstnanci, kteří dostávají provize (zejména finanční poradci ), mají tendenci být v prodejních pozicích. Výnosy generované svými klienty, stejně jako další klíčové metriky (například hodnota účtů svých klientů), vedou k vyrovnávacím vzorcům. Platební zpravidla platí měsíčně pro zadané úkoly.