Definice - Vlastní kapitál, rovněž známý jako čistá hodnota

Definice: Vlastní kapitál je kombinované investice vlastníka (vlastníků) a akumulace zisku nebo ztrát pro podnikatelskou činnost od jejího vzniku.

Vlastní kapitál (čistá hodnota) je vyjádřen v následujícím účetním vzorce:

Čistá hodnota = aktiva - pasiva

Také známý jako: také nazýván, čistá hodnota, vlastnický kapitál, čistá aktiva, vlastní kapitál nebo fondy akcionářů.

Náhradní pravopis: Vlastní kapitál