Kariérní růst

Co to je a jaké faktory to ovlivňují?

Rozvoj kariéry je proces, který tvoří osobní identitu člověka. Je to významná součást lidského vývoje a zahrnuje celou dobu života člověka, počínaje okamžikem, kdy si člověk poprvé uvědomí, jak lidé vydělávají na živobytí. Například, když dítě zjistí, že někteří lidé jsou lékaři, jiní jsou hasiči a někteří jsou tesaři, to signalizuje začátek tohoto procesu. Pokračuje v tom, jak tato osoba začíná zkoumat povolání a nakonec rozhoduje o tom, jakou kariéru je třeba vykonat - nebo ona sama.

Kariérní rozvoj zde nekončí. Poté, co si zvolíte povolání, musíte získat požadované vzdělání a výcvik , požádat o zaměstnání a nakonec nastoupit do své kariéry . Pro většinu lidí bude také zahrnovat změnu kariéry a zaměstnání alespoň jednou během pracovního života, ale pravděpodobně častěji než to.

Je důležité poznamenat, že pro většinu jednotlivců kariérní rozvoj nastává bez zásahu jiných lidí. Neexistuje ani stanovený věk pro to, kdy začne - někteří lidé začnou přemýšlet o volbách zaměstnání velmi brzy v životě, zatímco jiní nedávají tomuto předmětu hodně myšlenky, dokud nejsou relativně blízko k tomu, aby museli rozhodnout, jak budou vydělat peníze.

Zatímco mnoho lidí prochází tímto procesem nezávisle, téměř každý může mít značné výhody z získání odborného kariérového poradenství . Poradenství ze strany kariérového poradce nebo jiného obdobně vyškoleného odborníka nebo absolvování tříd ve škole, které pomáhají při profesním rozvoji, vám umožní vytvářet uspokojivější a úspěšnější kariéru .

Tento typ zásahu může začít již od základní školy a měl by pokračovat v dospělosti. Mnoho lidí potřebuje odbornou radu, neboť se setkávají s problémy nebo musí rozhodovat o své kariéře, například když uvažují o hledání nové pracovní pozice nebo o změně povolání.

Faktory a překážky, které ovlivňují vývoj kariéry

Několik faktorů a vzájemné ovlivňování ovlivňují vývoj kariéry. Jiné mohou být překážkami. Podívejme se na několik z nich: