Rozsah platů pro zaměstnavatele a uchazeče o zaměstnání

Co je platový rozsah? Pro jednotlivce zahrnuje řada platů parametry odměny, kterou chce člověk vydělat . Pro společnost je to částka, kterou má organizace k dispozici, aby zaplatila nového zaměstnance a jaké současné zaměstnance mohou očekávat, že budou vydělávat na určité pozici.

Co je zahrnuto v rozsahu platu

Platový řádek zahrnuje minimální, střední a maximální plat. Například:

Zájemci o místo práce

Z hlediska uchazeče o zaměstnání je rozmezí platů částka náhrady, kterou by kandidát přijal na pozici. Rozsah platů , spíše než paušální částka, se často poskytuje, když společnost žádá o platové požadavky . Například, pokud vysílání pracovních míst požaduje platové požadavky, může se kandidát dostat do rozmezí 25 000 až 35 000 USD.

Poskytnutí škály poskytuje flexibilitu jak při uvažování o práci, tak při vyjednávání o platu .

Když nastavíte platový rozsah, ujistěte se, že nejnižší část spektra pokryje všechny vaše výdaje. Nechcete přijmout práci na velmi nízkém konci platového rozsahu pouze proto, abyste zjistili, že nemůžete platit účty.

Také se ujistěte, že plat je shodný s typem práce, kterou hledáte. Nechcete se vycestovat z trhu práce, ani se nedotýkat sebe a dostat zaplaceno příliš málo.

Vědět, co stojí za to

Chcete-li vyhodnotit nabídky platu a rozhodnout se, zda jsou platové řady organizací vhodné pro vaše zkušenosti, je důležité důkladně prověřit plat ve svém oboru:

Také zvážit regionální rozdíly v platu a životní náklady, jak jste určili vhodný rozsah platu pro vaši polohu.

Rozsahy platů zaměstnavatele

Z hlediska zaměstnavatele činí rozsah platů částka náhrady vyplacené za určitou pozici. Například pokud počáteční plat za práci činí 20 000 dolarů a maximální plat za danou pozici se zvýší a udržuje v práci, činí 30 000 dolarů, platový rozsah pro tuto práci činí 20 000 až 30 000 dolarů.

Zaměstnavatelé obvykle mají určitou flexibilitu při náboru. Vysoce kvalifikovaný kandidát může očekávat pracovní nabídku, která je na vyšší úrovni platového rozsahu pro danou práci, než kandidát s minimální kvalifikací pro tuto práci.

Faktory, které ovlivňují to, do jaké míry jste zařazeni do platového rozsahu

Délka času, který jste pracovali v související funkční oblasti a průmyslu, obvykle ovlivní, zda zaměstnavatel předloží nabídku na spodním, středním nebo vyšším konci platového rozsahu.

Kandidátům, kteří dokládají vysokou přidanou hodnotu u předchozích zaměstnavatelů, budou často poskytovány vyšší nabídky. Určete dolní řádek v předchozích zaměstnání. Byl to prodej, kontrola kvality, bezpečnost, kontrola nákladů, spokojenost zákazníků, objem práce atd.? Připravte se na to, jak jste ovlivnili spodní čáru vašich předchozích prací nad rámec normálních očekávání.

Pokud je ve vašem oboru relativní nedostatek kvalifikovaných pracovníků, je pravděpodobnější, že obdržíte nabídky v horní úrovni platového rozsahu.

Pasivní uchazeči o zaměstnání, kteří jsou ochotni náboráři a jsou zdánlivě spokojeni se svou současnou pracovní situací, často mají větší pákový efekt a je pravděpodobnější, že budou zařazeni vyšší v platovém rozsahu.

Některá odvětví, jako je vláda a vzdělání, mohou mít přísné platové stupně nebo kroky založené na předchozích výukových nebo administrativních zkušenostech, které nahrazují jiné faktory.

Kandidáti, kteří jsou vysoce doporučeni předchozími zaměstnavateli, jsou často považováni za hodných umístění do horní hranice rozsahu platu.

Uchazeči o zaměstnání s nejmodernějšími dovednostmi nebo osvědčeními budou často ve vyšší poptávce a budou mít vyšší nabídky v platovém rozsahu.

Větší organizace s více formálními politikami v oblasti lidských zdrojů s větší pravděpodobností nastavily platové rozmezí, zatímco malé organizace by mohly mít větší flexibilitu při vytváření nabídky platů mimo normální rozsahy.