Správce sítě Job Interview Questions

Při pohovorování o pozici administrátora sítě buďte připraveni odpovědět na otázky týkající se vašich odborných znalostí, předchozích zkušeností a možností systému. Zaměstnavatelé musí vidět, že můžete sdělovat technické požadavky a potřeby snadno srozumitelným způsobem, ale musíte také prokázat, že máte technickou způsobilost potřebnou pro výkon práce. Na dnešním trhu práce je velmi důležité, abyste zaměstnavateli předali, že jste požadovaným kandidátem.

Správce sítě Job Interview Questions

Zatímco je nepravděpodobné, že byste se ptali na každou z těchto otázek, je lepší mít připravenou odpověď pro každého z nich, než být překvapeni a blábolí při vašem rozhovoru. Udělejte si čas na kontrolu a procvičení odpovědi na každou otázku.

Více tipů pro rozhovor

Právě proto, že žádáte o velmi náročnou technickou pozici, neznamená to, že dostanete průkaz k nejběžnějším obecným otázkám o vašem zaměstnání, vzdělání, silných stránkách, slabostech, úspěších, cílech a plánech. Udělejte si trochu času na přípravu odpovědí na tyto otázky a na přezkoumání nejčastějších chyb v rozhovorech , aby jste je obejdili.

Zatímco pracoviště v oblasti informačních technologií mají tendenci mít uvolněnější oblečený kód než většina ostatních průmyslových odvětví, stále budete chtít naplánovat rozhovor v předstihu, abyste se ujistili, že je to vhodné a čisté. Proveďte svůj výzkum vpřed a zjistěte, zda se jedná o výrobní nebo firemní prostředí. Je také dobrý nápad připravit si seznam vhodných otázek, které by měl váš tazatel odpovědět a být si vědom toho, co byste chtěli, aby byly vaše odpovědi.

Váš rozhovor je také vhodný čas, abyste se dozvěděli více o síti, za kterou budete zodpovědní. Pomůže vám tazatel, aby vás vážně přijal jako potenciálního kandidáta a pomůže vám při určování, zda je společnost skutečně vhodná pro oba.

Pokud se tazatel dotazuje na nějaké nelegální nebo nevhodné otázky k rozhovoru , můžete určitě odmítnout odpovědět a vážně byste měli zvážit práci pro tuto organizaci. Příležitostně jsou takové otázky kladeny, protože tazatel není obeznámen s pokyny pro rozhovory, protože jejich primární úlohou je IT, nikoliv nábor. V ostatních případech by to mohlo naznačovat podnikovou kulturu. Jak reagují na vaše odmítnutí odpovědět, pokud se rozhodnete ne, takováto otázka pravděpodobně ukáže, zda byla otázka způsobena hroznou pracovní kulturou nebo prostě kvůli tomu, že nebyla obeznámena s pokyny pro pohovory.

V dnešním konkurenčním technologickém trhu práce by měli být kandidáti na správce sítí připraveni na možnost panelového rozhovoru . Panelové rozhovory se často skládají z ředitele lidských zdrojů, viceprezidenta oddělení informačních technologií a případně generálního ředitele společnosti. Při dodržování tohoto náborového procesu může prodloužit rozhodovací čas. Může jít o jedno až tři kola rozhovorů, takže trpělivost a klidné chování jsou nezbytné. Máte-li dostatek štěstí, abyste se v rozhovoru dostali tak daleko, je to vynikající znamení.

Bez ohledu na práci, pro kterou máte pohovory, je vždy chytrý nápad klást konkrétní otázky o podnikové kultuře a pracovním prostředí a ukázat, že jste si udělali čas, abyste si udělali domácí úkoly o společnosti. Představte se jako preferovaný kandidát na správu sítě a buďte připraveni vysvětlit, proč jste.