Skupinové rozhovorové dotazy a tipy pro rozhovor

Existují dva typy skupinových rozhovorů a vaše zkušenosti se budou lišit v závislosti na tom, který z nich se účastníte. Obě mohou být pro uchazeče náročné. Zjistěte více o typech skupinových rozhovorů, které se budou konat, o tom, jaké otázky můžete očekávat a jak můžete během tohoto rozhovoru zazářit.

Typy skupinových rozhovorů

V jednom typu skupinového rozhovoru se několik setkání s tazateli (někdy nazývaná skupina nebo panel ) setká s kandidátem.

Panel obvykle zahrnuje zástupce pro oblast lidských zdrojů, manažera a případně spolupracovníky z oddělení, kde byste pracovali, pokud jste byli najati.

V jiné odrůdě je více respondentů dotazováno současně jedním tazatelem (obvykle manažerem náboru ). V tomto scénáři jste vy a ostatní kandidáti společně pohovorili ve skupině.

Někdy skupinový rozhovor kombinuje oba druhy rozhovorů: můžete být rozhovorem ve skupině, skupinou tazatelů.

Proč skupinový rozhovor?

Zaměstnavatelé pořádají skupinové rozhovory z řady důvodů. Za prvé, skupinové rozhovory s více kandidáty jsou velmi účinné: umožňují tazateli provádět více rozhovorů současně a šetří tak spoustu času.

Pokud je skupina tazatelů, skupinový rozhovor se stává účinným způsobem, jak zavést uchazeče o zaměstnání ke všem lidem, s nimiž bude pracovat.

Společnosti mohou také organizovat skupinové rozhovory, protože ukazují, kteří kandidáti dobře spolupracují s ostatními. Skupinový rozhovor také ukáže zaměstnavateli, který se kandidátům hodí dobře do firemní kultury .

Práce spojené s vysokým stresem, rychlou práci nebo interakcí se zákazníky také obvykle vyžadují skupinové rozhovory.

Pokud v průběhu stresujícího rozhovoru máte dobrý výkon, můžete být schopni lépe vykonávat práci, která je stresující.

Co očekávat během rozhovoru

Existuje několik formátů pro skupinové rozhovory.

Pro rozhovor s několika anketáři a jedním kandidátem mají tazatelé obvykle zájem o kandidátské otázky. (Viz tipy na úspěšné rozhovory s panelem .)

V rozhovoru s více kandidáty je více rozmanitosti. Typicky se v rozhovoru účastní tazatel / ka, kteří žádají o každou kandidátskou skupinu otázky, stejně jako jednotlivé otázky. Skupinový rozhovor by mohl dokonce skončit s každým, kdo má krátké individuální rozhovory.

Rozhovor může zahrnovat také simulaci práce nebo cvičení pro řešení problémů, ve kterém musí kandidáti spolupracovat jako tým. To dává zaměstnavateli příležitost zjistit, zda můžete dobře pracovat na týmovém projektu, jestliže jste přirozeným vůdcem, a zda se dobře držíte s ostatními. Někdy se skupinová práce končí týmovou diskusí nebo prezentací.

Skupinové rozhovorové dotazy

Níže jsou otázky, které byste mohli položit během skupinového rozhovoru. Seznam obsahuje obecné otázky, které může tazatel (nebo skupina tazatelů ) požádat o kandidáta, stejně jako otázky, které by tazatel požádal o cvičení simulace práce.

Skupinové rozhovorové otázky: Obecné otázky

Otázky kladené po pracovních cvičeních

Jak vyniknout