Zvyšte míru realizace

Přidat zisk na spodní čáru firmy

Jako právní odborník je fakturační doba pravděpodobně nedílnou součástí vašeho pracovního dne. Zaznamenáváte svůj čas pečlivě a usilovně pracujete na splnění nebo překročení fakturačních kvót. Přispívání ke spodním řádkům firmy je však více než jen fakturační hodiny. Rychlost realizace je dalším důležitým ukazatelem pro hodnocení výkonu.

Realizační sazby měří rozdíl mezi tím, co zaznamenáváte jako čas a jakým procentem toho času hradí klient.

Například pokud zaznamenáváte osm hodin zúčtovatelného času za den, ale pouze šest z těchto osmi hodin platí zákazník, pak je míra realizace pouze 75%.

Existují dva hlavní důvody, proč by firma získala příjem pouze za šest z osmi hodin, které jste pracovali. Zaprvé, někteří klienti nemusí zaplatit fakturu, nebo mohou požádat o snížení poplatku nebo o zpochybnění platnosti určitých časových údajů. Za druhé, partneři, kteří přezkoumají fakturační faktury, mohou z několika důvodů odpisovat váš čas. Například:

Je zřejmé, že cílem je dosáhnout míry realizace 100% nebo vyšší pro každý případ nebo projekt.

Jakékoliv zvýšení míry realizace přispívá k zisku firmy.

Zatímco nemůžete ovládat schopnost klienta zaplatit, můžete řídit, jaká část vašeho času je účtována klientovi. Níže uvádíme několik způsobů, jak zvýšit míru realizace:

  1. Demonstrovat hodnotu - Je důležité zaznamenávat čas tak, aby partner a klient rozpoznali hodnotu vašeho úsilí. Podrobné popisy času jsou lepší než neurčité shrnutí. Například "8 hodin - zkušební příprava" dostatečně neopisuje, jak jste strávili svůj den. Nicméně "8.0 hodin - Přehled, kategorizace a shrnutí 350 exponátů na zkoušku" popisuje vaše úsilí tak, aby partneři a klienti rozpoznali hodnotu vašeho času a proč úkol trval osm hodin.
  1. Spravujte svůj čas - Ujistěte se, že čas strávený na úkolu je vhodný. Například pokud vyúčtujete deset hodin za výzkumný projekt, který by fakturační partner věřil, že by měl trvat pět hodin, bude se partner cítit přinucen snížit čas na polovinu. Využití technologie pro zvýšení produktivity, leštění dovedností pro zvýšení odbornosti a multi-tasking je několik způsobů, jak spravovat svůj čas.
  2. Získejte znalost - Pokud jste na pracovišti nová, může trvat déle, než chcete dokončit úkol, než zkušený odborník. Většina klientů však není ochotna zaplatit za školení nebo za to, jaký čas potřebuje právnický odborník, aby se ujal případu nebo projektu. Čím dříve zvládnete hlavní kompetence vaší pozice, tím rychleji se zvýší míra realizace.
  3. Dodržujte pokyny pro fakturaci - Korporátní nebo institucionální klienti často diktují pokyny pro fakturaci, které musíte vy a vaše firma dodržovat. Pokud se vaše metody fakturace odchylují od požadavků klienta, může klient požadovat snížení poplatků nebo odmítnout zaplatit za tyto hodiny. Pokud například pokyny pro fakturaci vyžadují paralegaly k provedení shrnutí vkladů, ale přidružený subjekt shrne depozici (při vyšší hodinové sazbě), musí partner zapsat úlohu nebo ji snížit na míru paralegálu.
  1. Použití plochých poplatků - V některých případech vyjednávání paušálního poplatku za případ nebo projekt může zvýšit míru realizace na 100% nebo vyšší. Například, pokud paušální poplatek za projekt postavený za 100 hodin za váš čas a budete pracovat pouze 50 hodin, vaše realizace sazba bude 200%. Pokud jste vy a váš právní tým pracovníkem rychlého dělnictva, fungování paušálních poplatků může fungovat dobře, protože na rozdíl od hodinových účtovacích modelů neplatí pracovníky za efektivitu.