Jak a kdy rozpoznat prodejní příběhy

Povídání o prodeji.

Vyprávění příběhů je jedním z nejlepších způsobů, jak předat informace, protože je to nezapomenutelné. Pokud můžete pracovat s informacemi, které se snažíte předat do podoby příběhu, je posluchač mnohem pravděpodobnější, že oba budou věnovat pozornost a uchovávat informace později. A příběhy se prodávají dobře, protože hrají také na emoce posluchače.

Prodejní příběhy fungují nejlépe, pokud jsou přizpůsobeny každému jednotlivému vyhlídce.

Zatímco by bylo hezké napsat jeden nebo dva příběhy a pak je použít v každé prezentaci, obecné příběhy jednoduše nebudou stejně účinné při cílení na potřeby vyhlídky jako přizpůsobený příběh. Vaše prodejní příběhy mohou být naštěstí navrženy v jednoduchém formátu, který usnadňuje příchod nových příběhů s několika minutami práce.

Znát svého klienta

Čím víc o vašem vyhlídku víte , tím lepší bude váš příběh, protože můžete použít to, co znáte, aby váš příběh rezonoval. Pokud například prodáváte investiční produkty potenciálnímu zákazníkovi, který má dvě děti na vysoké škole a druhé na střední škole, můžete napsat rychlý příběh o vysokých nákladech na vysokou školu a jak těžké je získat půjčky a stipendia. Nyní máte příběh, který jistě zajímá vaše vyhlídky.

Pravidla specifičnosti

Čím konkrétnější je váš příběh, tím větší dopad bude mít váš posluchač.

Pokud začnete říkat: "Více než 70% rodičů se snaží přijít s výukou na vysokých školách", budete mít mnohem menší dopad než kdybyste říkali něco jako: "Belinda tomu nemohla věřit. Dopis, který právě obdržel od vysoké školy jejího syna, oznámil, že náklady na výuku budou v příštím roce vyšší o 3 000 dolarů.

Už měla zaplatit svůj prázdninový fond, aby zaplatila za školní výuku z minulého roku ... jak se to podařilo? "

Nepředstavujte se

Nepokoušejte se vyřešit prodejní příběh. Jen málo lidí má schopnost improvizovat skutečně přesvědčivý příběh. Místo toho věnujte čas na to, abyste svůj příběh předem vybrali. Napište si to a přečtěte si to nahlas ze skriptu. To vám pomůže identifikovat oblasti, kde váš příběh zaostává nebo přeskočí něco důležitého. Lepší je, že máte přítele nebo jiného prodejce jako své publikum pro své první příběhy. Jakmile se vám podařilo psát je, měli byste být schopni posoudit sami sebe, zda příběh funguje dobře nebo ne.

Můžete se připravit na skutečné vyprávění příběhu tím, že vytvoříte seznam nejdůležitějších složek. Za prvé, označíme skutečnost nebo skutečnosti, které jste odhalili, pokud jde o vyhlídku, kterou máte v úmyslu pracovat v tomto příběhu. Poté napište přínosy produktu, které se nejlépe vztahují na situaci tohoto potenciálního zákazníka. Přemýšlejte o emocích, které vaše postava bude mít v průběhu příběhu, a zapište je také. Tyto prvky jsou základní strukturou vašeho příběhu.

Použijte snímky

Obrázky pomáhají získat a udržet váš posluchačův zájem.

Zahrnout také nějakou akci a dialog. Ve výše uvedeném příkladu můžete tento příběh pokračovat tím, že Belinda diskutuje o problémech se svým manželem a / nebo synem. Prodejní příběh by neměl trvat déle než pět minut, než bys mohl číst nahlas.

Dejte odpovědnost

Ujistěte se, že jste si někde všimli, že příběh je založen na imaginárních okolnostech nebo že by vaše vyhlídky mohly předpokládat, že je to výpověď pro zákazníka . Používáte-li takové příběhy v písemných propagačních materiálech nebo na vašich webových stránkách, můžete v dolní části přidat upozornění, které zní: "Výše uvedený příklad je obecným příkladem a není založen na konkrétní osobě nebo osobách." Pokud říkáte prodej vyprávěný příběh ve schůzce, můžete sledovat: "Teď to byl jen hotový příběh, ale pravděpodobně to zní velmi dobře ..." a pokračujte odtud.