Administrativní tituly a popisy úloh

Administrativní práce je široká kategorie. Administrativní pracovníci jsou ti, kteří poskytují podporu společnosti. Tato podpora může zahrnovat všeobecné kancelářské řízení , telefonní hovory , mluvené hovory s klientem, pomoc zaměstnavateli, administrativní práce (včetně vedení záznamů a zadávání údajů) nebo řadu dalších úkolů.

Vzhledem k tomu, že správa je tak široká kategorie, existuje mnoho různých administrativních titulů.

Některé z těchto titulů, jako "správní asistent" a "správce programu", se týkají pracovních míst s velmi podobnými povinnostmi. Některé názvy pracovních míst však popisují velmi různé typy pracovních míst.

Přečtěte si níže rozsáhlý seznam administrativních titulů a co znamená každý titul. Tento seznam použijte při hledání úlohy při administrativní práci. Můžete také použít tento seznam, abyste zaměstnance povzbudili ke změně názvu své pozice tak, aby odpovídal vašim povinnostem.

Společné administrativní úlohy

Níže je uveden seznam běžných administrativních titulů, které jsou organizovány podle typu práce. Přečtěte si níže popis jednotlivých typů úloh. Další informace o jednotlivých typech pracovních míst naleznete v příručce Pracovní výhled pro pracovní statistiku úřadu práce.

Seznam administrativních seznamů úkolů

Níže je uveden rozsáhlý seznam administrativních titulů, včetně těch, které jsou uvedeny výše.