Co dělá manažer pronájmu?

Manažer oddělení přijímá vedení ve výběru zaměstnanců

Zaměstnanec je zaměstnancem, který požádal o obsazení nové pozice. Nebo nájemce manažer je osoba, která žádá zaměstnance, aby vyplnil otevřenou práci. Zaměstnavatel je zaměstnanec, kterému bude nový zaměstnanec hlásit, když je najat. Náborový manažer je klíčovým členem týmu pro nábor zaměstnanců.

Jako iniciátor pozice nebo potřeby zaměstnance je manažerem náboru vedoucí výběrového týmu zaměstnanců.

On nebo ona je zaměstnanec, který pracuje s lidskými zdroji, aby obsadil otevřenou pozici v každém kroku procesu náboru organizace.

Počínaje schůzem plánování plánování se náborový manažer podílí na všech aspektech náboru zaměstnanců. Posuzuje příchozí životopisy a aplikace. Provede počáteční telefonický rozhovor, aby zjistil, zda jsou žadatelé dostatečně kvalifikovaní, aby mohli zaměstnance věnovat čas, který byl investován do rozhovoru na místě.

Přijímací manažer se účastní jak prvního, tak i druhého rozhovoru. Pokud je potenciální zaměstnanec ve vaší firmě umístěn více než tyto dvě schůzky, přijme manažer přijímajícího pracovníka při každé návštěvě.

Úplné zapojení do tohoto procesu při každém rozhovoru pro potenciální zaměstnance pomáhá manažerovi začít budovat vztah s kandidátem. Jedná se o první krok v dlouhodobé retenci zaměstnanců, která začíná dříve, než zaměstnanec dokonce zahájí svou novou práci.

Během celého náborového období je náborový manažer při každém kroku procesu nápomocen zaměstnanci lidských zdrojů. Provádějí úvodní žádosti, dávají krátký seznam vedoucímu náboru a pomáhají při výběru rozhovoru.

HR plánuje rozhovory, účastní se rozhovorů, a to jak prvního, tak druhého, a pomáhá s konečným výběrem a nabídkou práce.

Úkoly před provedením nabídky práce

Zaměstnavatel také pracuje s lidskými zdroji, aby zjistil vhodnou náhradu za pozici, normálně činí nabídku práce a jedná o podrobnostech a časovém plánu nového zaměstnance, který přijal a zahájil práci.

Jak bylo prokázáno, HR je k dispozici, aby pomohl manažerovi při každém kroku náborového a náborového procesu, ale manažer je klíčovou osobou, která musí tento proces vlastnit. Ten nebo ona má co nejvíce získat nebo ztratit poté, co jejich oddělení investice do onboarding, školení, budování vztahů, a konečný pracovní úspěch - nebo neúspěch pro nového zaměstnance.

Zaměstnavatel určuje počáteční datum nového zaměstnance a je zodpovědný za plánování nové orientace a náboru zaměstnanců. Rovněž činí konečné rozhodnutí o mentorovi nového zaměstnance a popisu zaměstnance. Posílá nový dopis o přijetí zaměstnance a oznámí nové zaměstnance .

Rozhodnutí o přijetí

Zaměstnavatel hraje klíčovou roli při rozhodování o tom, koho najat jako nový zaměstnanec. Zatímco podrobnosti o této pracovní pozici se mohou lišit od společnosti ke společnosti, správce náboru je vždy důležitý při přijímání rozhodnutí. Ve většině organizací nemusí být jediným rozhodovacím orgánem, ale má právo veta.

V týmovém přístupu k pronájmu, který se důrazně doporučuje, by manažer náboru zřídil schůzku o debatě, aby obdržel zpětnou vazbu od zaměstnanců, kteří rozhovory s potenciálními zaměstnanci. Poté mnohem menší tým zaměstnanců, který bude zahrnovat náborový manažer a HR, učiní rozhodnutí o náboru a připraví pracovní nabídku.

Tato role je dalším příkladem povinností, které přicházejí s názvem pozice manažera v rámci organizace. Zaměstnanci, kteří mají pracovní pozici manažera, mají různé odpovědnosti za lidi a funkce. Obecně platí, že jelikož každý manažer má jinou práci, má manažer tyto pracovní povinnosti . Najetí, zaměstnání, řízení a udržování zaměstnanců je velkou částí práce.