Otázky vedoucích pracovníků, aby žádali žadatele

Zajímáte se o otázky ohledně vedoucích pozic, které vám pomohou určit, zda váš kandidát je dobrý vůdce? Je důležité určit schopnosti vedení pro každého jednotlivce, který bude sloužit ve vedení ve vaší organizaci.

Navíc nejúspěšnější organizace jsou ty, které podporují vedení všech zaměstnanců na všech úrovních organizace. Tyto vzorové otázky s rozhovorem vám také pomohou identifikovat potenciál vašich kandidátů na vedení jiných rolí společnosti.

Začněte tím, že porozumíte vlastnostem a vlastnostem, které hledáte ve vedení. V předchozím článku jsem popsal deset charakteristik úspěšného stylu vedení . Ty zajistí, aby vaše otázky identifikovaly správná přesvědčení, rysy, hodnoty a zkušenosti.

Zeptejte se těchto otázek, abyste zjistili, zda je kandidát na zaměstnání dobrým vedoucím

Následující vzorové pohovory o pracovním pohovoru o vedení vám umožní posoudit dovednosti a zkušenosti kandidáta. Neváhejte se těmito otázkami pohovorů zabývat ve vlastních kandidátských rozhovorech nebo je použít jako základ pro vytváření vlastních otázek.

Leadership Job Interview Otázky odpovědi

Vyjednáváte, zda má kandidát vedoucí schopnosti nebo potenciál. Snažíte se identifikovat styl vedení vašeho kandidáta z jeho nebo jejího pohledu a z pohledu jeho přímého výkaznictví zaměstnanců a vrstevníků.

Určujete, zda je styl kandidáta shodný s kulturou vaší organizace. Je užitečné, pokud jste předem vytvořili profil vedení, který identifikuje dovednosti a rysy úspěšných vůdců v rámci vaší organizace.

Leadership styl je nejlépe demonstrován v příbězích . Samošetření a komentáře jsou samoobslužné, nejlépe v rozhovoru.

Zeptejte se svých kandidátů na mnoho konkrétních příběhů a příkladů.