Otázky k prodeji a nejlepší odpovědi

Společné otázky týkající se prodejního rozhovoru a vzorové odpovědi

Při rozhovoru pro prodejní pozici je vaším cílem prodat se manažerovi pronájmu. Rozhovor o prodeji je jedním z nejobtížnějších rozhovorů - tazatelé budou mít vysoké nároky na vaše přesvědčivé pravomoci. To znamená, že budete muset udělat víc, než jen odpovědět na otázky.

Manažeři budou od vás očekávat, že ve svém rozhovoru prokážete, že jste účinným prodejcem: Budete muset prodávat sebe, svou kvalifikaci pro práci a ukázat tazateli, že máte schopnost uzavřít dohodu.

Níže najdete užitečné strategie, jak reagovat na otázky pohovoru, spolu s příklady běžných otázek týkajících se prodejních pohovorů a vzorových odpovědí. Přečtěte si je, abyste pomohli rámovat své odpovědi na základě svých vlastních kvalifikací, dovedností, znalostí o produktech, úspěchů a zkušeností z prodeje. Také si přečtěte seznam otázek, které se můžete zeptat na tazatele.

Tipy pro odpovědi na otázky rozhovoru

Každá odpověď, kterou dáte otázkám pohovoru, by měla obsahovat konkrétní příklady vašich prodejních úspěchů. Je důležité mít jasno, jak můžete pomoci společnosti a růst prodeje. Zahrnout čísla pro zálohování výkazů. Můžete například říci: "Ve firmě XYZ jsem byl zodpovědný za uvedení účtu ABC a podepsal smlouvu, která vyústila v XX. Zisk za YY čas."

Pokud jste kvantifikovali své úspěchy ve svém životopise , sdílejte některé z těchto čísel a procentní podíly ve svých odpovědích. Pokud jste do svého životopisu nezahrnuli čísla, trvá několik minut, než vytvoříte seznam vašich nejlepších úspěchů, které můžete sdílet s vaším tazatelem.

Řekněme, že "ročně jsem zvýšil roční obrat o 50%", zní mnohem lépe než "v loňském roce jsem zvýšil prodej".

Dotazníci vás budou hledat, abyste dokázali, že máte potřebné dovednosti. Přečtěte si tento seznam prodejních dovedností a podívejte se na způsoby, jak zvýraznit jejich zvládnutí ve svých odpovědích.

Kromě toho nezapomeňte přizpůsobit své reakce tak, aby odrážely produkty, služby a cíle společnosti. Utraťte čas na webových stránkách společnosti a prozkoumejte společnost online, takže jste jasně informováni o poslání společnosti. Čím víc víte o společnosti, tím lépe vybavená budete reagovat.

Jako obchodní zástupce máte jedinečnou pozici, abyste uspěli v rozhovoru. Jen si myslete na sebe jako na výrobek a aplikujte stejné zásady, jaké byste použili na jakémkoli obchodním setkání, abyste prokázali, že jste vhodní.

Otázky týkající se prodejního rozhovoru a ukázkové odpovědi

Níže jsou uvedeny některé běžné otázky, které můžete získat během pohovoru o prodeji. Použijte navrhované "nejlepší odpovědi" jako vodítko pro tvorbu vlastní individuální odpovědi. Cvičení v předstihu vám pomůže cítit sebevědomí a poskytnout leštěnou odpověď během rozhovorů.

Zde jsou častější otázky týkající se pohovoru s úředníky, které se mají prověřit spolu s odpověďmi.

Otázky k tomu, aby se dotazoval dotazník pro prodejní pracovní místa

Otázky k rozhovoru, které se dotazují tazateli při podání žádosti o prodejní pozici.