Výhody a nevýhody plateb za zásluhy

Merit odměňuje zaměstnancům za jejich výkon a příspěvek

Platba za zásluhy je přístup k odměně, která odměňuje zaměstnance s vyšší výkonností za odměnu nebo pobídku. Výhoda a nevýhody mají zaměstnanci a zaměstnavatel.

Ale všichni-všichni, zásluh zaplatit je nejlepší způsob, jak odměnit zaměstnance, které nejvíce chcete držet . Plat za zásluhy vysílá silnou zprávu o tom, co chcete vidět z výkonu a příspěvků zaměstnanců.

Používá se k rozpoznání a odměňování zaměstnanců a příspěvků a potvrzuje to, co nejvíce oceňujete od zaměstnanců .

Získání rozmezí dostupných zásluh veřejnosti umožňuje vašim zaměstnancům zjistit, kde jejich zvýšení spadá do splátkového kalendáře stanoveného plánem placení společnosti. To posiluje akce a chování , které chcete vidět více, a zvyšuje pravděpodobnost, že zaměstnanci budou usilovat o nejlepší zvýšení zásluh pro příští rok.

Když zaměstnanci vedou rozhovory se svými nadřízenými o tom, že mají vyšší zásluhy, dozví se o všech příspěvcích a činnostech, které jsou organizací nejvíce ceněny. To je nesmírně potvrzující a posilující. Je to také skvělá příležitost pro manažera, aby potvrdil, co oceňují v každém z jejich reportovacích týmů.

U zaměstnanců, kteří dostali méně než vrcholný nárůst, má nadřízený příležitost popsat a přesně diskutovat o tom , jak bude zaměstnanec potřebovat zlepšit svoji výkonnost, aby získal nárok na nejvyšší zásluhy během příštího cyklu zvýšení.

Zde je více informací o tom, proč byste chtěli zvážit platnost zásluh a nevýhody a problémy související se systémem odměňování, který se zaměřuje na zvyšování zásluh.

Výhody Merit Pay

To jsou důvody, proč byste chtěli zvážit platnost zásluh.

Nevýhody a výzvy spočívající v zásluhách

To jsou výzvy, které zaměstnavatelé mají s platy za zásluhy.

Dokonce i s omezeními, která existují při udělování zásluhových příjmů, je zásluhová platba stále vaší nejlepší příležitostí zajistit, aby vaši vynikající umělci zůstali u vaší společnosti a nadále vytvářet úžasný přínos. Žádný systém není dokonalý systém.

Školení vašich manažerů a školitelů o tom, jak dokumentovat výkonnost , jak sdělit zvýšení platu , a jak stanovit jasná očekávání, je nejlepší místo, kde můžete začít vytvářet systém spravedlivých zásluh.

Nezapomínejte však, že co je nejdůležitější, nic rychleji nezhoršuje vysokou výkonnost, než vědět, že zaměstnanci, kteří přispěli mnohem méně do organizace, dostali stejný nárůst nebo bonus. Nechoď tam.

Bude to podkopávat vaši snahu vytvořit a udržet nadstandardní pracovní sílu, která bude zaměřena na přidanou hodnotu, zvýší produktivitu, praktikuje neustálé zlepšování a učiní cenné příspěvky.