Ukázka krycího dopisu pro pracovníka správce lidských zdrojů

Můžete požádat o práci jako HR manažer pomocí tohoto vzoru jako příručky

Potřebujete vzorový průvodní dopis , který můžete použít jako vodítko při podání žádosti o zaměstnání jako správce lidských zdrojů ? Tento vzorový průvodní dopis vychází z osvědčených postupů a zdůrazňuje zvláštní kvalifikace žadatele.

V současné době odborníci na hledání zaměstnání diskutují o tom, zda je průvodní dopis nezbytnou součástí žádosti o zaměstnání. Tvrdí, že životopis a žádost jsou pro žadatele dostačující k tomu, aby zdůraznily své pověřovací listiny.

Mnoho náborářů nemá čas na přečtení průvodních dopisů. Aplikace online vám nemusí umožňovat odeslat průvodní dopis nebo uvést, že průvodní dopis je nepovinný.

Účinný průvodní dopis umožňuje žadatelům vysvětlit svou zvláštní kvalifikaci na pozici. Průvodní dopisy se však stávají nepovinnými, proto použijte svůj nejlepší úsudek, když se ucházíte o zaměstnance manažera HR.

Než napíšete průvodní dopis, pečlivě si přečtěte specifikace zaměstnavatele v práci . Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, prozkoumejte společnost tak, abyste měli základní znalosti o tom, co organizace dělá a zákazníkům, kterým slouží, dříve, než zapíšete motivační dopis.

Než zapíšete pracovní dopis pro manažera HR

Tento průvodní dopis manažera HR je účinným průvodcem z následujících důvodů.

Ukázka krycího dopisu, který se bude ucházet o práci HR manažera

Pokud odesíláte svou žádost e-mailem nebo poštou, použijte styly obchodního dopisu pro formátování průvodního dopisu. V online aplikaci vložte tento dopis do libovolného volného místa.

datum

Jméno náborového manažera nebo člena personálního oddělení

Jméno společnosti

adresa společnosti

Společnost Město, stát, poštovní směrovací číslo

Vážený pane nebo paní

Zaměstnavatel nebo personál HR (Použití příjmení):

Vaše pracovní místo pro manažera pro oblast lidských zdrojů mi upoutá pozornost, protože moje zkušenosti s řízením lidských zdrojů jsou v podobném průmyslu, takže jsem s výzvami obeznámen. Vedle vedoucího oddělení lidských zdrojů jsem ve svém současném postavení strategickým obchodním partnerem a působím ve výkonném týmu.

Moje dvanácté roky v oblasti lidských zdrojů jako asistent, pak generál, a nyní manažer, mi umožnily růst a rozvoj profesionálně a jako vůdce.

Hledáte člověka, který má silnou vášeň k inovacím a řešením. Od té doby, co jsem začal oddělení HR od začátku v mé současné organizaci a vedl k přijetí všech procesů lidí, systémů, politik a postupů, jsem kvalifikován. Osobní zodpovědnost za výsledky a mou integritu jsou respektována a nezpochybňována.

Váš příspěvek zdůrazňuje dychtivost učit se a neustále se zlepšovat . Jsem aktivní ve společnosti pro řízení lidských zdrojů a pravidelně se účastním odborných konferencí. Ještě důležitější je, že jsem podporoval vzdělávací organizaci v mé současné společnosti.

Zavedl jsem proces vývoje výkonnosti a plánování kariéry, který využívá jak interní, tak i externí rozvojové příležitosti pro zaměstnance, včetně mentoringu , stínování zaměstnání , vedení týmu a školení.

Nejvíce se snažím vstoupit do organizace, kde je respektována lidská práva a kde mohu i nadále poskytovat vstupní informace o strategických obchodních záležitostech při implementaci strategií řízení lidských zdrojů a řízení talentů. Zdá se, že vaše inzerované místo odpovídá mým zkušenostem, úspěchům a vzdělání. V současné době mám svůj PHR a plánuji pokračovat ve svém SPHR, jak jste o to požádali.

Přestěhuji se do vašeho města v příštích několika týdnech z rodinných důvodů a byl jsem nadšen, že vidím vaše otevření, které tak těsně odpovídá mojí současné snové práci. Snažím se přispět k nové organizaci se stejnou energií, kreativitou a odhodláním, které jsem přinesl do svých minulých pozic.

Můj průzkum webových stránek společnosti, mé rozhovory s několika vašimi stávajícími i bývalými zaměstnanci a vaše pověst v podnikové komunitě mě vedou k přesvědčení, že bychom byli také dobrou kulturní způsobilostí .

Budu ve vašem městě pravidelně v příštích několika týdnech a chtěl bych šanci pohovořit s vaším týmem a poznat vás. Ze všeho, co vidím jako žadatele, jsme potenciálně solidní tým.

Pozdravy,

Catherine Mervinová

Mobile: 248-987-1243

Domovská stránka: 248-544-1234

catherine.mervin@gmail.com